Artikel


Water besparing in Landbou

Dit is moontlik om water te bespaar in landbou. Om dit te doen is die volgende veranderinge inodig. Eerstens is om die bewerking te verminder, tweedens is om 'n deklaag en plantmateriaal op die grond te behou, derdens is om die regte plant spesie en plant digtheid reg te kry en laastens is om kunsmis te verminder en veral stikstof. 

Om die grond minder te versteur met bewerking is die belangrikste. Elke skotteleg of tandbewerking wat die grond versteur, laat 25mm gestoorde reenwater verdamp.Dit kan selfs nog meer wees in droë warm toestande. Selfs met die plant moet die grond so min as moontlik versteur word. Ter verduideliking is daar die geval van Australieseboer wat sy opbrengs met koring met 2t/h verhoog het deur 'n skottel te gebruik wat die grond net 1cm breed oopmaak vir saad en kunsmis teenoor 4cm voorheen. Die gebied se reenval is net 200mm.

Deklaag en stoppels verminder verdamping deurdat dit ook die windvloei op die grond verminder. Vir koring is dit beter om die stoppels net so te los nadat gestroop is.Huidiglik, selfs met minimum bewerking word die stoppels ingesny wat veroorsaak dat die stoppels geoksideer word en vedwyn. Meer hieroor in 'n volgende artikel.

Om die regte plant materiaal se saad te gebruik wat geskik  is vir jou gebied en reenval is belangrik. Verminder plant populasie want tot 14 t/h is moontlik met 25,000 plante per hektaar. Spasieering en rywydte moet ook aangepas.word. Die hoë plant populasie wat nou in is werk vir besproeiing maar nie in 'n droë jaar nie.

Laastens is die probleem met kunsmis. Die P en K is nie die groot sondebok nie maar wel die stikstof. Hoë stikstof toedienings hou die huidmondtjies op die plante oop wat water verbruik met transpirering tot 80% kan laat toeneem. Dit is maklik om te bewys deur 'n hoë toeding van stikstof en dan te sien hoe vinnig verlep die plante.

Gepubliseer: 2017-10-28

terug na artikels