Inleiding

Affmech is in 1996 gestig om navorsing oor koste-besnoŽing in boerdery te doen. Die fokus is up koste-vermindering sonder om opbrengs of kwaliteit van die produk te benadeel.

Affmech cc. onderneem konsultiewe en opvoedkundige hulp aan 'n groot verskeidenheid individue en instansies. Sorgvuldige en aanhoudende navorsing beteken ook dat die advies en inligting altyd nuut en van nut is.

Kursusse en lesings word gereeld gehou - en ons stel voor dat u gereeld hierdie bladsye besoek vir besonderhede.

Nuwe Artikels

Nuwe Navorsing